اجرا و نصب نمای شیشه اسپایدر

ویژگی شیشه های اسپایدر
ویژگی شیشه های اسپایدر
آبان ۲۲, ۱۳۹۸
بست های نگه دارنده ی شیشه
در نمای اسپایدر از بست های نگه دارنده ی شیشه چگونه استفاده می شود؟
آبان ۲۲, ۱۳۹۸
اجرا و نصب نمای شیشه اسپایدر

اجرا و نصب نمای شیشه اسپایدر

اجرا و نصب نمای شیشه اسپایدر یکی از کارهای نصبی در ساختمان و سازه‌ها می‌باشد که پیچیدگی و سختی خاصی دارد.

این کار نیازمند انجام محاسبه های دقیق همراه با داشتن مهارت و دقت کافی در اجرای شیشه اسپایدر است.

این کارها باید هم زمان با هم انجام‌ شود.

وجود حتی اختلاف های میلی ‌متری در محاسبه ها به دلیل ساختار شبکه ‌ای این شیشه ها به کیفیت کار آسیب جدی ‌می‌ زند.

 

این کار نیازمند طی کردن چه مرحله هایی است؟

پس از آماده شدن محیط ساختمان و تمام شدن نصب نمای سنگ کاری اولیه

لوله ‌هایی از جنس استیل و با ضخامت بالا به وسیله بست‌های مخصوص به کف و سقف نصب می‌شود.

پس از این مرحله بست های نمای اسپایدر که  x و y هستند

با استفاده از جوش آرگون به لوله های استیل متصل می شوند

پس از انجام جوش کاری اندازه ی دقیق شیشه های اسپایدر گرفته می شود

و شیشه ها و سازه ها برای نصب آماده می شوند.

بین شیشه‌ های نصب‌شده فاصله ای بین یک تا یک و نیم سانتی متر گذاشته می‌شود

این فاصله باعث می شود هنگام  افت و نشست اندک ساختمان یا هنگام وقوع زلزله شیشه های اسپایدر به هم برخورد نکنند و به راحتی شکسته نشوند.

اندازه گیری پیش از شروع کار و تولید شیشه های اسپایدر نیز نقش بسیار مهمی در بهتر شدن کیفیت نهایی پروژه دارد.

 

اجرا و نصب نمای شیشه اسپایدر

 

در شیشه های اسپایدر امکان رخ دادن خطا در واحدهای میلی متری وجود ندارد

و هر نوع خطایی که در محاسبه پیش بیاید به پروژه و نتیجه نهایی آن آسیب جدی وارد می کند.

مهم ترین ویژگی در زیبایی بصری شیشه های اسپایدر، یک راستا بودن خط های افقی و عمودی درز بین شیشه ها است .

به همین دلیل است که نصب نمای اسپایدر نیازمند دقت بالا است.

بنا بر این در صورتی که اجرا و نصب درست نباشد

خط های طولی و عرضی در یک راستا قرار نخواهند گرفت.