برای نصب شیشه های سکوریت چه اقدام هایی باید انجام بشود؟

تشخیص شیشه های سکوریت از شیشه های معمولی
تشخیص شیشه های سکوریت از شیشه های معمولی چگونه انجام می شود؟
آبان ۱, ۱۳۹۸
قیمت شیشه رنگی
قیمت شیشه رنگی
آبان ۱, ۱۳۹۸
برای نصب شیشه های سکوریت چه اقدام هایی باید انجام بشود؟

برای نصب شیشه های سکوریت چه اقدام هایی باید انجام بشود؟

یکی از موردهایی که برای نصب شیشه های سکوریت باید رعایت شود این است که

فردی که مسوولیت نصب این شیشه ها را به عهده می گیرد حتما یک نصاب ماهر و با سابقه در این زمینه ها باشد.

چرا که نصب شیشه های نشکن کاری حساس است و ریزه کاری های بسیار دارد

و سهل انگاری در آن باعث می شود آسیب های مالی و حتی جسمی ایجاد شود.

یک نکته دیگری که هنگام نصب شیشه های نشکن باید رعایت شود این است که

در نصب شیشه سکوریت باید این نکته را مد نظر قرار داد که شیشه های سکوریت از لبه هایش حساس و آسیب پذیر است

پس هنگتم نصب روی قتب باید از چوب یا لاستیک به عنوان قسمت های میانی کار استفاده کرد

به دلیل این که شیشه سکوریت به طور مستقیم تحت تاثیر میخ و قسمت های فلزی قرار نگیرد.

برای نصب شیشه های سکوریت چه اقدام هایی باید انجام بشود؟

تفاوت شیشه سکوریت و شیشه معمولی:

از مهم ترین تفاوت هایی که این شیشه ها با هم دارند میزان استحکام و امنیت آن ها است.

در صورتی که این شیشه ها ابعاد و ضخامت یکسانی داشته باشند شیشه های سکوریت مقاومت بیشتری در برابر ضربه و فشار خواهد داشت.

البته استفاده از شیشه های سکوریت در نمای ساختمان ها یا استفاده به عنوان یکی از مصالح اصلی باعث افزایش هزینه های تمام شده می شود

اما با توجه به این که حفظ ایمنی در ساختمان سازی اهمیت بالایی دارد

صرف این هزینه با توج به امنیت بیشتری که توسط شیشه های نشکن تامین می شود ارزش خواهد داشت.

نکته دیگری که در ارتباط با امنیت شیشه های سکوریت مورد توجه است این است که

در صورتی که شیشه های سکوریت بشکنند به قطعه های بسیار کوچک با لبه های صیقلی تبدیل می شود

و این حالت نسبت قطعه های بزرگ با لبه های تیز و برنده ی حاصل از شکستن شیشه های معمولی ، امیمنی افراد را چندین برابر بیشتر حفظ می کند.