در نمای اسپایدر از بست های نگه دارنده ی شیشه چگونه استفاده می شود؟

اجرا و نصب نمای شیشه اسپایدر
اجرا و نصب نمای شیشه اسپایدر
آبان ۲۵, ۱۳۹۸
عیب های نمای شیشه ای
نمای شیشه ای در کنار مزیت هایش چه اشکال هایی ممکن است داشته باشد؟ – عیب های نمای شیشه ای چیست؟
آبان ۲۵, ۱۳۹۸
بست های نگه دارنده ی شیشه

در نمای اسپایدر از بست های نگه دارنده ی شیشه چگونه استفاده می شود؟

بست های نگه دارنده ی شیشه اسپایدر در دو حالت نصب می شود :

یک روش بدون سوارخ کردن شیشه :

به کار گیری این روش به دلیل حذف مرحله سوراخ کردن شیشه ها ممکن است اقتصادی تر باشد

از این روش برای سفت و ایمن ساختن سازه هایی مانند صفحه های شیشه ای از جنس شیشه های سکوریت و شیشه های اسپایدر و… استفاده می شود.

در واقع شیشه های اسپایدر خود نوعی سازه ی شیشه ای و شفاف هستند که برای نمای ساختمان ها به کار می روند.

در این نوع سازه های مخصوص نمای ساختمان ها باید بازو های اتصال دهنده و لبه های شیشه در یک راستا و بدون هر گونه خطایی نصب بشوند.

البته یک زاویه چهل و پنج درجه بین اتصال ها و بازو های سازه وجود دارد.

بین این اتصال ها یک تیغه نازک و یک صفحه خارجی متصل به تیغه قرار دارد

این دو مورد در واقع باعث می شوند که شیشه سر جایش محکم قرار بگیرد.

این سیستم در نهایت نمایی یک دست و شیشه ای به وجود می آورد

که در واقع به صورت صفحه های خارجی روی نمای اصلی نصب شده است.

بست های نگه دارنده ی شیشه

روش دیگر با سوراخ کردن شیشه:

رایج ترین و دم دستی ترین روش و در عین حال هزینه بر ترین روش برای نصب نمای اسپایدر این روش است.

صفحه های از جنس شیشه در این روش به خاطر هماهنگ شدن با بازوهای اتصال سوراخ می شوند.

سپس از واحد های ساختاری عنکبوتی شکل برای ثابت نگه داشتن کل سازه استفاده می شود.

این واحدهای ساختاری از جنس فولاد ضد زنگ هستند و هدف اصلی استفاده از آن ها ثابت نگه داشتن سازه اصلی است.

به عنوان مثال برای به کارگیری این روش برای سازه های شیشه ای که برای سقف به کار می رود

هر کدام از صفحه های شیشه ای دوازده سوراخ خوهند داشت.