محصولات

 

1. تولید کننده انواع شیشه های دو جداره و سه جداره صنعتی

2. انواع شیشه های سکوریت دو جداره و سه جداره و میرال

3. انواع شیشه های سکوریت مغازه ها و دودبند آپارتمان ها

4. تولید شیشه های دوجداره یو چنل و استپ یونیت

5. تولید انواع شیشه های لمینت با فیلم PVB و ضد گلوله

6. طراحی و اجرای نماهای شیشه ای فریم لس و لامل و اسپایدر

7. شیشه های لوئی Low-E صرفه جویی در انرژی