چگونگی عمل کرد شیشه های کنترل کننده انرژی یا Low-E

 شیشه های ضد آتش
 شیشه های ضد آتش
مهر ۴, ۱۳۹۸
شیشه های چاپ دار
شیشه های چاپ دار یا همان SPANDREL
مهر ۸, ۱۳۹۸
شیشه های کنترل کننده انرژی

چگونگی عمل کرد شیشه های کنترل کننده انرژی یا Low-E

شیشه های کنترل کننده انرژی یا low emissivity   یا شیشه لویی شیشه هایی است که یک لایه پوشاننده در یک طرفشان دارند.

به همین دلیل میزان انتقال حرارت و انرژی در آن ها کم تر از شیشه های معمولی است.

 

از این شیشه ها در ساختمان ها و مکان هایی استفاده می شود که بیشتر قسمت های آن ها از شیشه درست شده است.

شیشه های کنترل کننده انرژی انواع رنگی هم دارد.

در تولید و نصب شیشه های دو جداره برای این که کارآمد تر باشند یکی از جداره ها را به صورت low emissivity می سازنند.

 

دلیل استفاده از شیشه کنترل کننده انرژی چیست؟

بر اساس بررسی هایی که انجام شده است بخشی از تلف شدن و هدر رفتن انرژی در تابستان ها و زمستان ها به مقدار بیشتر ،

از راه پنجره ها و قسمت های شیشه های ساختمان ها انجام می شود.

تا چند سال پیش بموثرترین راه حل برای جلوگیری از هدر رفتن انرژی استفاده از شیشه ها و پنجره های دو جداره بوده است

که تا حدودی هم نصب این شیشه ها  در صرفه جویی انرژی موثر واقع شده است.

با گذشت زمان و پیشرفت هایی که در علوم مهندسی مواد در زمینه تولید شیشه به وجود آمده است

میزان گذشتن انرژی از شیشه ها کمتر شده است و عمل کرد شیشه ها در استفاده بهینه از انرژی بهتر شده است.

 

شیشه های کنترل کننده انرژی

 

برای مثال :

پرتوهایی که از خورشید تابیده می شود دارای یک طیف مریی است که با چشم دیده می شود و

داری یک طیف فرابنفش و یک طیف فرو سرخ است که قابل دیدن نیستن اما بسیار اثرگذار هستند.

لایه هایی که در این شیشه ها قرار دارد به منظور کاهش اثرهای سوء این پرتو ها هم کاربرد دارد.

مثلا یکی از تاثیرات منفی که پرتو فرانبفش دارد این است که

با عث می شود رنگ اجسامی که در معرض تابش خورشید هستند کم بشود.

اما استفاده از این نوع شیشه باعث کاهش اثر های سوء پرتو فرابنفش موجود در نور خورشید شده است.